ABOUT

大昌株式会社オンラインショップ
大昌株式会社オンラインショップ

島根県松江市でダンボールをメインに包装資材全般を扱う大昌株式会社が運営する、完全オリジナルのダンボールアイテムのショップです。